Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Naast de Cito toetsen nemen wij ook methode gebonden toetsen af. Het verschil tussen Cito- en methode gebonden toetsen is dat Cito toetsen vaardigheidstoetsen zijn en methode gebonden toetsen beheersingstoetsen. Dit betekent dat er met de methode gebonden toetsen wordt bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben geleerd voldoende beheersen. In de Cito toetsen komen ook opgaven voor die makkelijker of moeilijker zijn dan de lesstof. De methode gebonden toetsen sluiten dus goed aan op de lesstof, terwijl dat bij de Cito toetsen minder het geval is. De normering van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem is ook anders dan die van de methode gebonden toetsen. Bij de Cito toetsen wordt de uitslag vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit hetzelfde leerjaar. De Cito toetsen worden eenmaal per halfjaar afgenomen. Dit kan betekenen dat bij sommige kinderen een deel van de lesstof niet meer vers in het geheugen is opgeslagen. Bij de methode gebonden toetsen wordt altijd direct na een lesblok of hoofdstuk getoetst en dan is de lesstof nog niet weggezakt. De vraagstelling in de Cito toetsen kan ook anders zijn dan in de lesboeken op school. In Cito toetsen rekenen zijn bijvoorbeeld veel redactiesommen opgenomen.