Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Met iedere ouder wordt, bijvoorbeeld tijdens het startgesprek, afgesproken welke contactvormen komend schooljaar worden ingezet. U kunt hierbij denken aan:
• Een gesprek tussen leerkracht en ouder(s) zonder de leerling erbij;
• Een evaluatiegesprek aan het einde van een bepaalde periode;
• Vaste mail- of belmomenten;
• Contact via Mijnschoolinfo;
• Een huisbezoek;
• Een rapportgesprek.

Deze contactvormen zijn in plaats van de traditionele informatieavonden en tienminutengesprekken.