Inmiddels is in de persconferentie van minister Bruins en minister Slob bekendgemaakt dat de scholen tot (en met) 6 april gesloten blijven. Dat betekent dat we in een situatie komen die voor iedereen nieuw is en leidt tot diverse vragen.
Morgen zullen met (een deel van) het team op school aanwezig zijn. We zullen dan samen nadenken over hoe we uw kind(eren) op afstand onderwijs kunnen gaan bieden. Vanuit het stafkantoor van Kind en Onderwijs Rotterdam en vanuit stichting BOOR worden we hierin ook ondersteund. Zodra ik hier meer over weet, zal ik u zo spoedig mogelijk berichten.
Wat betreft de oproep voor opvang voor leerlingen van wie de ouders in cruciale sectoren werken (genoemd worden: zorg, onderwijs, openbaar vervoer, voedselketen, brandstoffentransport, ophalen en inzamelen van vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen, elektriciteits- en gassector, drinkwatervoorziening, internetsector, defensie, vlucht- en vliegtuigafhandeling) delen we het volgende mee: morgen verzorgen we een inventarisatie, zodat we weten hoeveel behoefte er is aan opvang.
Mocht u vragen hebben: Morgen ben ik vanaf 8:00 op school tot in elk geval 15:00. U kunt mij dan telefonisch bereiken op het bij u bekende schoolnummer.

Comments are closed.