Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Onze schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag zijn de kinderen om 12.15 uur uit.

 

De school is verdeeld in 2 bouwen, nl.:

  • de onderbouw (groepen 1 t/m 4)
  • de bovenbouw (groepen 5 t/m 8)

 

De kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling. Dat betekent dat de jongste en oudste kleuters in één groep bij elkaar zitten. Vanaf groep 3 is er sprake van jaargroepen: leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd zitten bij elkaar in een groep.

Het aantal leerlingen per jaar bepaalt op hoeveel leerkrachten we per jaar recht hebben. Dit wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Wij streven ernaar de leerlingen de school zonder onderbreking te laten doorlopen. Leerlingen die individuele zorg nodig hebben, krijgen in de eerste plaats hulp van hun eigen leerkracht. In enkele gevallen kan hulp geboden worden door extern deskundigen. De extra zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider.

 

Continu rooster

Tussen-de-middag blijven alle kinderen op school. De lunch wordt genoten onder leiding van een leerkracht en een hulpouder. Wij verzoeken alle ouders om hun kind zelf een gezonde lunch mee te geven, inclusief drinken (cola, energiedrankjes, e.d. zijn niet toegestaan). Het overblijven op onze school is kosteloos.

 

Aantal uren onderwijs:

Bij de urenverantwoording gaan wij uit van een gemiddeld schooljaar van 40 weken.

De kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 krijgen per week 25,75 uur les.
Pauzes zijn hierbij niet meegerekend.
Er geldt een totaal aantal onderwijsuren van 40 weken X 25,75 uur = 1030 uur per schooljaar.

Twee of drie keer per schooljaar vindt er voor onze leerkrachten een studiedag plaats.
Op deze twee dagen zijn alle leerlingen vrij.
Voor de kinderen geldt dan, bijvoorbeeld: 1030-11 uur (2 studiedagen) = 1019 uur.

Onze leerlingen hebben een 5-daagse schoolweek. Onze school mag maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. 4-Daagse schoolweken vermelden wij in de kalender die alle ouders aan het begin van een schooljaar ontvangen. Wij vermelden deze niet in deze schoolgids, omdat het aantal 4-daagse schoolweken per schooljaar kan variëren.