Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Identiteit

De Van Asch van Wijckschool is een christelijke ontmoetingsschool. Bij ons op school zitten kinderen met verschillende religieuze achtergronden en culturen. Wij brengen onze identiteit tot uiting door de leerlingen vanuit een christelijke levensbeschouwing te helpen bij het vormen van normen en waarden. Wij geven daarbij ruimte en tonen respect voor andere godsdiensten en culturen. Concreet houdt dit in dat we aan het begin van elke schooldag beginnen met hetzij een Bijbelverhaal, hetzij een gebed of een lied. Door middel van deze Bijbelverhalen, met de daarbij behorende liederen en gesprekken over deze verhalen, proberen we de leerlingen respect voor God en elkaar bij te brengen. Dit doen we door een relatie te leggen tussen de boodschap uit de verhalen en ons dagelijks leven. De christelijke feesten worden uitgebreid gevierd en er is aandacht voor de belangrijkste feesten van andere wereldgodsdiensten. Wij gaan er vanuit dat de ouders, die voor hun kind de Van Asch van Wijckschool kiezen, deze vorm van godsdienstige/religieuze vorming respecteren

 

Missie

De Van Asch van Wijckschool voor Vorstelijk Onderwijs. Onder Vorstelijk Onderwijs verstaan wij: Kinderen zodanig begeleiden dat zij tot een optimale ontwikkeling komen. Een leef- en werkklimaat in onze school creëren waarin veiligheid en geborgenheid wordt geboden, waardoor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen veilig en met plezier naar school gaan. Wij hopen dan ook dat elk kind zich als een “vorst” bij ons op school voelt. Onze school kenmerkt zich door orde, rust, structuur en persoonlijke aandacht.

 

Visie

Wij willen een school zijn waar:

  • Niet gepest wordt!
  • Kinderen optimale leerprestaties halen
  • Ouders zich welkom voelen en betrokken zijn
  • Kinderen met plezier tot leren komen
  • Leerkrachten werken die zich met elkaar blijven scholen
  • Rekening gehouden wordt met individuele verschillen
  • Kinderen kunnen leren in een rijke leeromgeving