Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Het programma Lekker Fit! richt zich vooral op scholen in Rotterdamse wijken waar veel overgewicht voorkomt. Op de deelnemende scholen komt veel overgewicht voor: 25% in de middenbouw en 31% in de bovenbouw. Het programma wil zorgen dat gezond eet- en beweeggedrag weer vanzelfsprekend wordt. Vanaf 2005 zijn jaarlijks 15 basisscholen gestart met het project Lekker Fit! Het project bestaat uit een mix van interventies, variërend van extra gymlessen, samenwerking met sportclubs, een fittest  en een lespakket. Belangrijk is de ‘gymleraar nieuwe stijl’, die deels door de gemeente wordt gesubsidieerd. Deze docent verzorgt de extra bewegingslessen en brengt kinderen in contact met sportclubs. Ook de ouders worden bij het project betrokken met verschillende voorlichtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld over gezond eten of ontbijten.

Onze Lekker fit docent is meester Arjen den Houdijker.

Alles op een rij:

 • Groepen 3 t/m 8 hebben 3x gym per week
 • Kinderen krijgen een speciaal LekkerFit rapport
 • Twee keer per jaar een Eurofittest
 • Allerlei sportactiviteiten na schooltijd
 • LekkerFit lessen in de klas
 • De school heeft een schooldiëtist
 • Gezonde traktaties stimuleren
Lekker Fit!

De tien pijlers van Lekker Fit!

 1. Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd
 2. De komst van de gymleraar ‘nieuwe stijl’
 3. Lespakket ‘Lekker Fit!’
 4. Sportlessen als opstap naar de sportvereniging
 5. Sportverenigingen terug in de wijken
 6. De Eurofittest
 7. De Fitmeter
 8. Hulp en advies door de jeugdverpleegkundige
 9. De JeugdMonitor Rotterdam
 10. Oudervoorlichting