Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Onze visie op ICT-onderwijs is gericht op kennisoverdracht en kennisconstructie. Bij kennisoverdracht gaat het over onderwijs waarbij kennis in kleine stappen aan de leerling wordt overgedragen. De kinderen krijgen vervolgens ruim de gelegenheid de leerstof te oefenen.

Bij kennisconstructie zien we het leren meer als een onderzoeksproces van de leerling. De leerlingen krijgen ruimte om actief, zelfstandig en in samenwerking met anderen kennis te verwerven door het vinden van oplossingen.

Op onze school werken wij vanuit een ict-leerlijn voor alle leerlingen, waarin alle vaardigheden staan vastgelegd. Van groep 1 tot en met groep 8 zijn er wekelijks ICT-lessen om dit aan te leren. Hierbij houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen door opdrachten te geven waarin ze zelf met hun kennis aan de slag kunnen gaan.

We vinden het belangrijk dat leerlingen (leren) samen (te) werken en van elkaar leren, mede omdat je het meeste leert van uitleggen aan een ander. Het is daarbij van groot belang dat iedereen naar elkaar inlevingsvermogen en begrip toont.
In lessen gebruiken de leerkrachten het digibord voor (klassikale) instructie en uitleg. Met taal- en rekensoftware van de methodes die wij op school gebruiken, oefenen de leerlingen basisvaardigheden. Wij bieden onderwijs op maat, zodat elke leerling zich kan ontplooien op eigen niveau en/of tempo.

Onze leerlingen gebruiken het digibord bij hun spreekbeurt of om hun project te presenteren. Wij helpen leerlingen mediawijzer te worden door hen competenties aan te leren die zij nodig hebben om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.