Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Door middel van huiswerk leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen en verantwoordelijk te zijn. Het verbetert de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en leerhouding. Studievaardigheden worden geoefend en verbeterd.
Een doorgaande leerlijn huiswerk op de basisschool verbetert de overgang naar het voortgezet onderwijs. Huiswerk kan ervoor zorgen dat leerstof wordt ingeoefend en wordt herhaald. Door middel van huiswerk worden de ouders betrokken bij de leerstof op school.

In de groepen 1 tot en met 4 wordt door onze school geen huiswerk gegeven. Alleen incidenteel en na overleg met ouders kan ervoor worden gekozen extra oefenwerk voor een individuele leerling mee naar huis te geven. De leerkracht zorgt ervoor dat de hoeveelheid hiervan beperkt is en niet zorgt voor belasting van het kind of de ouder in de thuissituatie.

In de groepen 5 tot en met 8 geven wij huiswerk mee/op. Er sprake van een opbouw vanaf groep 5 tot en met groep 8 in zowel inhoud als frequentie.
In groep 5 wordt maximaal één keer per week huiswerk opgegeven voor maximaal één leer- of maakactiviteit. De inhoud en hoeveelheid hiervan wordt na overleg in de bouwvergaderingen bepaald.
In groep 6 wordt maximaal één keer per week huiswerk opgegeven voor maximaal één leer- of maakactiviteit. De inhoud en hoeveelheid hiervan wordt na overleg in de bouwvergadering bepaald en is altijd meer of groter in vergelijking tot het huiswerk in groep 5.
In groep 7 wordt maximaal één keer per week huiswerk opgegeven voor maximaal twee leer- en/of maakactiviteiten. De inhoud en hoeveelheid hiervan wordt na overleg in de bouwvergadering bepaald.

In de eerste helft van groep 8 (tot aan de kerstvakantie) wordt maximaal één keer per week huiswerk opgegeven voor maximaal twee leer- en/of maakactiviteiten. De inhoud en hoeveelheid hiervan wordt na overleg in de bouwvergadering bepaald.
In de tweede helft van groep 8 (vanaf januari) wordt maximaal twee keer per week huiswerk opgegeven voor maximaal drie leer- en/of maakactiviteiten. De inhoud en hoeveelheid hiervan wordt na overleg in de bouwvergadering bepaald. De leerkracht houdt hierbij rekening met het (verwachte) uitstroom niveau van de individuele leerling en past de maximum hoeveelheid huiswerk hierop aan (gedifferentieerd huiswerk). Het huiswerk van de leerling die (verwacht) uitstroomt naar het praktijkonderwijs is qua inhoud en frequentie per definitie verschillend dan die van de leerling die (verwacht) uitstroom naar het VWO.

Het huiswerk wordt altijd op dezelfde dag in de week opgegeven en leerlingen moeten altijd minimaal één week de tijd hebben om het huiswerk te kunnen maken en/of leren.

Ouders worden altijd door ons op de hoogte gesteld van het huiswerk van hun kind. Hiervoor maken wij gebruik van Mijnschoolinfo.
Leerlingen krijgen altijd feedback van de leerkracht op het door hun gemaakte huiswerk. Als leerlingen hun huiswerk niet inleveren, worden de ouders van de leerling hierover altijd geïnformeerd door de leerkracht. Het niet gemaakte huiswerk wordt alsnog gemaakt in één van de pauzes of na schooltijd (ook hierover worden ouders altijd door ons geïnformeerd). Wanneer het frequent voorkomt dat leerlingen hun huiswerk niet maken/inleveren/leren dan gaat de leerkracht hierover in gesprek met de ouders.

Wij geven geen huiswerk op dat in vakanties door leerlingen moet worden gemaakt of geleerd.