Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Regelmatig organiseren onze leerkrachten ouderbijeenkomsten waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan wat de kinderen doen en leren in de klas. Door met elkaar te praten hoe het er in de klas aan toe gaat en vooral ook waarom op deze manier, kunt u als ouder uw kind thuis beter begeleiden als dat nodig is.
Mogelijke onderwerpen tijdens de ouderbijeenkomsten kunnen zijn: interactief voorlezen, woordenschat, grenzen en regels, rekenen, getallenlijn, tellen, meten, lezen, eigenlijk alles op het gebied van opvoeding en onderwijs. De ouderbijeenkomsten zijn gezellige bijeenkomsten, waarin de ouders op een leuke en afwisselende manier meer te weten komen over wat er in de school geleerd wordt en hoe zij als ouder daarin kunnen ondersteunen.

Regiegroep ouders                                                                                                   

Er is een regiegroep van ouders en leerkrachten. Deze regiegroep heeft als doel de ouderbetrokkenheid continu te verbeteren. De regiegroep komt een aantal maal per jaar bij elkaar.

Nieuwjaarsreceptie

Leerlingen hebben niet alleen recht op een goede samenwerking tussen school en ouders, maar ook tussen ouders onderling. Wij vinden het van groot belang dat ouders elkaar kennen. Om een band tussen ouders te smeden, organiseren wij elk schooljaar, in de eerste week, een nieuwjaarsreceptie. In schooljaar 2018-2019 vindt deze plaats op vrijdag 31 augustus 2018.