Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

In een klas zitten heel wat verschillende kinderen bij elkaar. Die verschillen kunnen zich uiten in de vorm van niveau van het kind, maar ook in het gedrag. Op beide vlakken kan er gedifferentieerd worden. Differentiatie betekent letterlijk vertaald dat wij een homogeen geheel gaan opsplitsen in deelgroepen waarbij we rekening houden met het verschil in eigenschappen.

 

Er zijn diverse manieren om te differentiëren:

  • Differentiatie naar instructie. Bijvoorbeeld extra instructie geven aan een leerling die het nog niet begrijpt. De andere kinderen gaan gewoon aan het werk.
  • Differentiatie naar leerstof. Sommige leerlingen hoeven dan niet alle opgaven te maken. De leerkracht selecteert weloverwogen in de hoeveelheid leerstof.
  • Differentiatie naar tempo/tijd. De kinderen werken in eigen tempo een taak af. Een leerling mag dan wat langer doen over een opdracht dan de officië le tijd.
  • Differentiatie naar (minimum-)doel. Sommige leerlingen mogen bepaalde leerstofonderdelen overslaan. Dit komt veel voor bij het minimumpakket.
  • Differentiatie naar extra zorg. Een kind krijgt extra hulp van een leerkracht (binnen of buiten de groep).
  • Differentiatie naar toetsing. Sommige leerlingen hoeven dan bij een toets een gedeelte te maken; de andere leerlingen maken de hele toets.

Standaard werken wij in elke groep met drie arrangementen. Er is een basis-, verdiept- en intensief aanbod. Indien nodig is er een extra intensief aanbod (leerstofarrangement). Ook kan er gekozen worden voor een verdiept arrangement, een voorbeeld hiervan is dat een leerling een dagdeel naar de plusklas gaat.