Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Met buitenschoolse activiteiten worden activiteiten bedoeld die onder schooltijd plaatsvinden. Te denken valt aan theater- en toneelbezoek, excursies naar de kinderboerderij, dierentuin, museum, schoolkamp, sportdagen enz. We hechten als school veel waarde aan deze activiteiten. Alle leerlingen zijn dan ook verplicht om aan deze activiteiten deel te nemen.