Persoonlijke aandacht

Persoonlijke
aandacht

Lekker Fit

Lekker Fit!
school

Teach like
a champion

Techniek onderwijs

Techniek
onderwijs

Engels in groep 1 t/m 8

Engels in
groep 1 t/m 8

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen school en ouders waarin zij vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Dat betekent:
• Open en eerlijk zijn;
• Begrip hebben voor elkaar;
• Uitgaan van elkaars deskundigheid;
• Vertrouwen in elkaar hebben;
• Op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Vanuit bovenstaande visie geven wij invulling aan de kernwaarden en criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0.

De 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0.
1. Een heldere visie op samenwerking met ouders.
2. Ouders denken mee met beleid.
3. Op onze school zijn leerkrachten, leerlingen en ouders welkom.
4. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen.
5. Gesprekken tussen leerkrachten, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
6. Leerkrachten, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar.
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leerkrachten en ouders.
8. De school staat open voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten.
9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.