Plezier in
rekenen

Leren van en
met elkaar

Persoonlijke
aandacht

Samen
LekkerFit!

Kinderopvang
Van 7 tot 7

Welkom in ons Kindcentrum

In oktober 2021 start een nieuw kindcentrum (KC) in Het Oude Westen. Stichting GroeiBriljant, De van Asch van Wijckschool, en de Van Veldhuizenstichting werken samen in dit kindcentrum.
We zijn een gemengde school zijn die een afspiegeling vormt van de bewoners uit de wijk. Door onze verbondenheid met de buurt en onze veilige omgeving kunt u in de wijk terecht voor kwalitatief- en uitdagend onderwijs. Op onze eigen wijze gaan we samen voor de ontwikkeling van uw kind. We doen dit door denken, doen en delen van kennis en vaardigheden centraal te stellen.

In ons kindcentrum richten we ons op kinderen van 0-12 jaar en bieden naast onderwijs alle opvang soorten (voorschoolse opvang, peuteropvang, kinderopvang(-plus), buitenschoolse opvang) onder één dak. We staan voor kwaliteit in een veilig en positief werk-, leer- en leefklimaat. We voelen ons verbonden met de wijk waarin we gaan voor verbondenheid met elkaar . We volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwlettend. We doen dit in samenspraak met ouders/verzorgers.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met directeur Maarten Neomagus op telefoonnummer 010 – 436 38 36 of via: m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl

Basisschool

Als kind ontdek je elke dag wel iets. Je ontdekt wat je al wel weet en je ontdekt wat je nog moet leren of ontwikkelen. We stellen duidelijke doelen en maken we deze doelen zichtbaar voor elkaar. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en bieden zo de beste basis voor het vervolgonderwijs. Door het spelend- en ontdekkend leren zorgen we voor een doorgaande lijn van 2 – 12 jaar. Wij werken hierbij aan activiteiten binnen het thema om die doelen te bereiken.

Kinderopvang Stichting Groeibriljant

(Jonge) kinderen leren door te spelen. En dát kan bij ons! Op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en op de buitenschoolse opvang. Spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en natuurlijk erg leuk. Zo leren kinderen spelenderwijs met elkaar omgaan. Uw kind maakt kennis met andere kinderen, speelt en ontwikkelt zich tot een zelfstandige puber. Klaar om de wereld te ontdekken. Ieder kind is briljant!

Voor meer informatie bezoekt onze website:

http://www.stichting-groeibriljant.nl.

Van Veldhuizen Stichting

Bij de Van Veldhuizen Stichting (Kinderopvang Plus en Twinkeltje Opvoedondersteuning) werken wij methodisch met kind én gezin. Het netwerk (professioneel én van het gezin) is van groot belang. Wij bieden een compleet aanbod van opvang, begeleiding en (opvoed)ondersteuning. Met professionaliteit en jarenlange ervaring streven wij naar een hoge kwaliteitsstandaard.

Voor meer informatie bezoekt u onze website: https://vanveldhuizenstichting.nl/

Samenwerkingspartners van ons kindcentrum

Lekker Fit!
Rotterdam

LOGO-lekker-fit

Logopedie
Rotterdam

Logopedie-Rotterdam

WMO
Radar

WMO-radar

De bibliotheek
op school

logo-bibliotheek-op-school
Kindcentrum Asch van Wijck

“het Oude Westen geeft een werelds gevoel, waar
vrijwel van alles te krijgen is en geuren uit alle hoeken
van de wereld zijn waar te nemen”.

Jan Oudenaarden

Gelijke kansen
voor ieder kind

Als team vinden we dat leerlingen dezelfde kans hebben op een zo hoog mogelijk passend uitstroomniveau in groep 8. Daarom hebben we hoge verwachtingen van de leerling en de leerkracht: van ieder kind, elke dag weer. Om kinderen gelijke kansen te bieden doen we als school mee mee aan het project Rotterdams Goud.
Met Rotterdams Goud leren kinderen nóg meer om het beste uit zichzelf te halen en worden leerkrachten gestimuleerd om het allerbeste onderwijs van Rotterdam te geven. Zo kunnen kinderen na groep 8 met een voorsprong naar de middelbare school. Hiermee werken we echt aan kansengelijkheid.

Kijk hier voor meer uitleg over Rotterdams Goud in de praktijk

Kindcentrum Asch van Wijck

Een nieuw schoolgebouw in 2021

Vanaf januari 2021 wordt gestart met de verbouwing van de voormalige Babylonschool. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen alle kinderen in deze geheel verbouwde school leskrijgen. Dit biedt voor het kindcentrum de kans om nog meer recht te kunnen doen aan alle kinderen in de wijk. We willen een gemengde school zijn die een afspiegeling vormt van de bewoners in de wijk. Voor zowel de huidige – als de toekomstige bewoners moet duidelijk zijn dat je de wijk niet uit hoeft voor goed en uitdagend onderwijs en opvang. Een verregaande samenwerking in één gebouw kan dit alleen maar versterken.

Wat wordt de school toch mooi…

Kindcentrum Asch van Wijck

Team IKC Asch van Wijck

VAN ASCH VAN WIJCKSCHOOL

KINDEROPVANG STICHTING
DE GROEIBRILJANT

VAN VELDHUIZEN STICHTING

Kindcentrum Asch van Wijck

Kindcentrum Asch van Wijck

school app

Volg-ons-op-de-school-app

Download de gratis
basisschool app
en kies onze school

Te downloaden via de Appstore of Google Play

Kindcentrum Asch van Wijck

Facebook

Volg ons op Facebook

Before. &. After. ... See MoreSee Less
View on Facebook
En weer is er een stap gezet in de verbouwing! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Het schooljaar kan pas echt beginnen als de portretfoto's van de collega's zijn gemaakt! Bezoek onze website om het resultaat te zien!Dank je wel Pamela van Gelderen-Nieuw ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Van Asch van Wijckschool's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook
Wat zijn de veranderingen snel te zien in een week tijd. Ook dit element wordt flink aangepakt. Hier kunnen de leerlingen straks ontdekkend leren 👁🛠🔬. Ziet u ook al de veranderingen? ... See MoreSee Less
View on Facebook

Kindcentrum Asch van Wijck

Schoolgids

SCHOOLGIDS 2021 – 2022

In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij binnen ons onderwijs hanteren en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Naast praktische informatie informeren wij u ook over de identiteit, de visie, de wijze waarop onze opvang is ingericht en ons onderwijs. Verder is er informatie over de zorg voor uw kind en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Gedurende de gehele periode waarin uw kind op onze school zit zullen wij u regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkeling en resultaten die uw kind bereikt.

Na het lezen van deze brochure weet u waar wij voor staan en wat we voor uw kind willen bereiken.

Klik hier of op de afbeelding van de schoolgids om deze te bekijken.

Kindcentrum Asch van Wijck

Van Asch van Wijckschool · Toni Koopmanplein 114 · 3014 RC Rotterdam · 010 436 38 36